fbPx
8000 Бургас, ул. Мара Гидик 6
Телефони: 
  +359 884 00 32 32;
+359 884 91 43 31
office@dreamtravel.bg
Защита на личните данни
Дрийм Травъл ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. Мара Гидик 23, с ЕИК 102829068, отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

Достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Дрийм Травъл ЕООД чрез официалния си сайт, формите си за връзка и други елементи на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Дрийм Травъл ЕООД се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Дрийм Травъл ЕООД да ползва тази информация, както е описано тук:

    * Дрийм Травъл ЕООД събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
      Информацията, която Дрийм Травъл ЕООД може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.

    * Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители попълват и изпращат форми.

    * Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

    * Дрийм Травъл ЕООД няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Бургас чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

    * Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Дрийм Травъл ЕООД не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

    * Всяко лице, за което се отнасят данните („субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.

    * Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

    * Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

    * Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на Дрийм Травъл ЕООД. При това може да се окаже обаче, че Дрийм Травъл ЕООД не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.
Since 2003 Copyrights KAK Web Development